Śródziemie Fanon Wiki
Advertisement

Ród Taurin z Armenolos- królewski ród Celadrimów rządzący wyspą Tarnath ze swej siedziby w mieście Armenolos. Ziemie będące pod ich bezpośrednią kontrolą nazywano Arandor (Ziemia Królów). Tytułowali się królami Tarnathu i panami Armenolos. Każdy król z tego rodu nosił przedrostek Tar. np. Tar-Caranfinwe.

Królowie Tarnathu i Lordowie Armenolos[]

 1. Tar-Caranfinwe- pierwszy król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się pod koniec Pierwszej Ery a zmarł w 442 roku DE, rządził przez 410 lat. Wzniósł Armenolos i Rómennor, port w Arandor.
 2. Tar-Morifin- drugi król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 50 roku DE a zmarł w 480 roku DE. Rządził zaledwie 38 lat. Miał czwórkę dzieci: Arothir, Haretha oraz bliźniaków Ellendon i Amdir
 3. Tar-Arothir -trzeci król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 200 roku DE a zmarł w 540 roku DE. Rządził przez 60 lat.
 4. Tar-Caranfinwe II-czwarty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 330 roku DE a zmarł w 610 roku DE. Rządził przez 70 lat. Miał córkę Earwene urodzoną 400 roku DE, która poślubiła namiestnika Andustar, Elatana. ich syn, Minastir założył ród Taurinów z Andustar i otrzymał tytuł książęcy.
 5. Tar-Beor- piąty król Tarnathu i pan Armenolos zwany Nólimen, urodził się w 410 DE a zmarł w 700 roku DE. Rządził przez 90 lat. Za jego rządów rozpoczęto budowę wielkiej floty. Sam król spisał wiele ksiąg i zwojów.
 6. Tar-Daron zwany królem Żeglarzem-szósty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 525 roku DE a a zmarł w 825 roku DE. Rządził przez 125 lat, dłużej niż ktokolwiek po Caranfinwerze. Za jego rządów okręty po raz pierwszy zawitały do Westeros i Śródziemia. Zbudowano także port Eldalonde w zachodniej części wyspy, w którym władzę mieli Sindorowie.
 7. Tar-Aster zwany Meneldurem- siódmy król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 630 roku DE a zmarł w 830 roku DE. Rządził tylko 5 lat. W młodości często obserwował gwiazdy i z tego powodu zbudował wieże na północy Forostar, skąd obserwował nocne niebo. Miał tylko jedno dziecko: syna Caranfinwego.
 8. Tar-Caranfinwe III- ósmy król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 720 roku DE a zmarł w 900 roku DE. Rządził przez 70 lat. W tym czasie Celadrimowie i Edaini zakładają pierwszy stały port w Westeros, Zachodnią Przystań. W tym czasie także po raz pierwszy nawiązano stosunki z Królestwem Północy.
 9. Tar-Grimbeorn- dziewiąty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 780 roku DE a zmarł w 901 roku DE. Rządził zaledwie rok. Umarł bezpotomnie i władze po nim przejął jego bratanek, Altairer, syn Alcalina.
 10. Tar-Altairer- dziesiąty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził w 840 roku DE a zmarł w 1105 roku DE. Rządził przez 204 lata. Był człowiekiem dumnym i żądnym bogactw, jakie oferował Westeros. Złupił zachodnie wybrzeże, łupiąc Casterly Rock i Lannisport a także Stare Miasto, Arbor a nawet Wysogród. Był pierwszym królem Tarnathu, który nie zmarł ze starości; poległ w czasie walki z Dornijczykami. Miał dwóch synów: Beora i Ciriona.
 11. Tar-Beor II- jedenasty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 950 roku DE a zmarł w 1205 roku DE. Rządził przez 100 lat. W przeciwieństwie do ojca nie był ani chciwy ani nadmiernie dumny. Jednak jego młodszy brat był podobny charakterem swemu ojcu. To doprowadziło do konfliktu między braćmi. Cirion próbował obalić brata, dlatego udał się do księcia Andunie, by zyskać jego poparcie. Jednak książę Eraster był wierny wobec Beorna i pojmał oraz wydał Ciriona. Król wygnał z Tarnathu swego brata.
 12. Tar-Dorian-dwunasty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 1040 roku DE a zmarł w 1350 roku DE. Rządził przez 145 lat. W młodości często wyprawiał się na wschód do Westeros, gdzie zaprzyjaźnił się z Starkami. Gdy był królem ugościł na swym dworze Brandona Starka, któremu tak spodobało w Tarnathcie, że został tam aż do swej śmierci.
 13. Tar-Caranfinwe IV- trzynasty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 1110 roku DE a zmarł w 1370 roku DE. Rządził przez 20 lat. Celadrimowie i Edaini zakładają drugi port, Fornos.
 14. Tar-Cirdon- czternasty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 1210 roku DE a zmarł 1430 roku DE. Rządził przez 60 lat.
 15. Tar-Aster II-piętnasty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 1350 roku DE a zmarł w 1540 roku DE. Rządził przez 110 lat.
 16. Tar-Daron II- szesnasty król Tarnathu i pan Armenolos, urodził się w 1480 roku DE a zmarł w 1580 roku DE. Rządził przez 40 lat. Żył krótko jak na standardy Celadrimów.
 17. Tar-Grimbeorn II zwany Zdobywcą- siedemnasty król Tarnathu i pan Armenolos a także pierwszy władca Tridentu, urodził w 1510 roku DE a zmarł w 1736 roku DE. Gdy w 1580 roku objął władze w Tarnathcie, najechał Dorzecze, odbijając ją z rąk Królów Burzy, po czym włączył ją w obręb królestwa. Spustoszył także Żelazne Wyspy.
 18. Tar-Beor III- osiemnasty król Tarnathu i pan Armenolos oraz drugi władca Tridentu, urodził się w 1600 roku DE a zmarł w 1830 roku DE. Rządził przez 94 lata.
 19. Tar-Dorian II- dziewiętnasty król Tarnathu i pan Armenolos oraz trzeci władca Tridentu, urodził się w 1680 roku DE a zmarł w 1880 roku DE. Rządził przez 50 lat. Bardzo wiele zajmował się sprawami Dorzecza.
 20. Tar-Cirdon II-dwudziesty król Tarnathu i pan Armenolos oraz czwarty władca Tridentu, urodził się w 1760 roku DE a zmarł w 1940 roku DE. Rządził przez 60 lat. Stłumił bunt Brackenów.
 21. Tar-Aster III- dwudziesty pierwszy król Tarnathu i pan Armenolos oraz piąty władca Tridentu, urodził się w 1850 roku DE a zmarł w 2050 roku DE. Rządził przez 110 lat. Jako pierwszy władca Tarnathu poślubił kobietę z Westeros; księżniczkę Arse Stark
 22. Tar-Grimberon III-dwudziesty drugi król Tarnathu i pan Armenolos oraz szósty władca Tridentu, urodził się w 1950 roku DE a zmarł w 2115 roku DE. Rządził przez 65 lat. Rozpoczął budowę Annuminals, wielkiej siedziby w Dorzeczu.
 23. Tar-Beor IV-dwudziesty trzeci król Tarnathu i pan Armenolos oraz siódmy władca Tridentu. Urodził się w 2030 roku DE a zmarł w 2215 roku DE. Rządził przez 100 lat. Ukończył budowę Annuminals.
 24. Tar-Altairer II-dwudziesty czwarty król Tarnathu i pan Armenolos oraz ósmy i ostatni władca Tridentu. Urodził się w 2090 roku DE a umarł w 2240 rok DE. Rządził przez 25 lat. Za jego rządów Aegon Targaryen i jego siostry podbijają Westeros. Palą Annuminals, w którym ginie Tar-Altairer i jego dwaj starsi synowie: Cirtarion i Calmacil. Najmłodszy syn Altairera, Manwedil zostaje koronowany na króla Tarnathu.
 25. Tar-Manwedil- dwudziesty piąty król Tarnathu i pan Armenolos. Urodził się w 2130 roku DE a umiera w 2241 roku DE jako najmłodszy syn Tar-Altairera. Gdy w 2240 roku DE ginie jego ojciec i jego bracia, zostaje koronowany na władce Tarnathu, ale umiera rok później. Nie miał żadnych dzieci, dlatego po jego śmierci królem został książę Andunie, Valandur.
Advertisement